• Vitajte na stránke Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu vo Zvolene

      ŠTUDIJNÉ ODBORY

      • 6444 K čašník, servírka
      • 6445 K kuchár
      • 6446 K kozmetik
      • 6317 M obchodná akadémia
      • 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

      odbory duálneho vzdelávania

      • 6442 K obchodný pracovník

      ktorých štúdium je štvorročné. Študijný odbor končí maturitou a niektoré aj s výučným listom (okrem  kozmetičky a vizážistky), s možnosťou pokračovať na všetkých typoch VŠ.

      • 6323 K hotelová akadémia

      štúdium je päťročné a končí maturitou, a za podmienok určených učebnými osnovami aj s vyučným listom. Absolvent má možnosť pokračovať v štúdiu na všetkých typoch VŠ,

       

      UČEBNÉ ODBORY

      • 2964 H cukrár
      • 6456 H kaderník
      • 6445 H kuchár
      • 6444 H čašník, servírka

      v ktorých štúdium je trojročné. Všetky odbory končia záverečnými skúškami - výučným listom, ale je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a ukončiť maturitou, čím absolvent získa úplné stredoškolské vzdelanie.

      Nadstavbové štúdium

      • 3125 L odevníctvo
      • 6411 L prevádzka obchodu
      • 6421 L spoločné stravovanie
      • 6426 L vlasová kozmetika

      2-ročné denné štúdium určené pre absolventov trojročných učebných odborov, ktorí absolvovaním "nadstavby" získajú maturitu.

      Chceš sa vzdelávať, získať štipendium a ďalšie benefity?

     • Zvonenie

      Hodina Začiatok Koniec
      0 6.55 7.40
      1 7.45 8.30
      2 8.35 9.20
      3 9.25 10.10
      4 10.30 11.15
      5 11.20 12.05
      Obedňajšia prestávka 35 minút
      6 12.40 13.25
      7 13.30 14.15
      8 14.20 15.05

       

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 21. 4. 2021