Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  Jabloňová 1351,
  960 01 Zvolen
 • +421 45 5333986
Utorok 11. 12. 2018

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

 • Hodina Začiatok Koniec 0 6.55 7.40 1 7.45 8.30 2 8.35 9.20 3 9.25 10.10 4 10.30 11.15 5 11.20 12.05 Obedňajšia prestávka 35 minút 6 12.40 13.25 7 13.30 14.15 8 14.20 15.05

   

 • Naša škola ponúka viacero študijných a učebných odborov, najmä z oblasti hoteliérstva a gastronómie - hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka. Okrem toho u nás môžete študovať v študijnom odbore obchodná akadémia, manažment regionálneho cestovného ruchu a kozmetik. Študijné odbory sú štvorročné (výnimkou je hotelová akadémia, päťročný študijný odbor), ukončené maturitou. V odboroch hotelová akadémia, kuchár, čašník, servírka a kozmetik spolu s maturitným vysvedčením získate aj výučný list.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  Jabloňová 1351,
  960 01 Zvolen
 • +421 45 5333986

Fotogaléria