Prihláška na štúdium na našej škole

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Zvolen, Jabloňová 1351

VItajte v systéme elektronickej prihlášky.

Prosíme Vás o vyplnenie celej prihlášky vrátane kontaktných údajov, ktoré budú slúžiť výhradne na komunikáciu medzi Vami a školou. Urýchlime tým kontakt medzi nami.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: